Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

13

July 2024
 
ਟੋਰਾਂਟੋ/ਜੀਟੀਏ

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

June 20, 2024 11:27 PM

ਬਰੈਂਪਟਨ, 20 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਹੀਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (Options to stay cool in Brampton)  (Rowena Santos Regional Councillor)
ਖੇਤਰੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੋਵੇਨਾ ਸੈਂਟੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੀਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੀਟ ਰਿਲੀਫ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਡ੍ਰੇਟੇਡ ਰਹਿਣ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ, ਹਵਾਦਾਰ ਤੇ ਠੰਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਕੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਅ ਸੇਫ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਿਹਾ।
ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ: ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਹਾਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਸਪਲੈਸ਼ ਪੈਡ ਅਤੇ ਵੇਡਿੰਗ ਪੂਲਜ਼ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਜਾਓ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ: ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਖੂਬ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਜਾਂ ਛਾਂਦਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੋ ਕਮਜੋ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਟਹਿਲੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਛਾਂ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਤੈਰੋ, ਪੂਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇੀਫ ਜੈਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ ਲਾਈਫਗਾਰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਬਚਾਅ ਸਿੱਖੋ।
ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਦੇਖਣ ਲਈ https://councillorsantos.ca/heat-warning-june-2024/ `ਤੇ ਜਾਓ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਟੋਰਾਂਟੋ/ਜੀਟੀਏ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਝੂਲੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਮੇਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਕਲੀਵਵਿਊਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ `ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਲੱਗਾ ਦੋਸ਼ ਨਿਆਗਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਕਲੱਬ ਵਿਚੋਂ 25 ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਫ਼ਲਾਵਰ ਸਿਟੀ ਫ਼ਰੈਂਡਜ਼ ਕਲੱਬ ਨੇ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ’ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ, 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ `ਤੇ ਜੀਟੀਏ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੱਗੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਕੈਲੇਡਨ ਦੀ ਬੋਨੀਗਲੈੱਨ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਟੀ.ਪੀ.ਏ.ਆਰ. ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿਆਗਰਾ ਫ਼ਾਲਜ਼ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ‘ਕੁਈਨਸਟਨਹਾਈਟਸ ਪਾਰਕ’ ‘ਚ ਮਨਾਈ ਪਿਕਨਿਕ ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ `ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ