Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

11

August 2022
ਮਨੋਰੰਜਨ

ਹਲਕਾ-ਫੁਲਕਾ

June 19, 2022 05:42 PM

ਡਾਕਟਰ (ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ), ‘‘ਮੇਰੀ ਦਵਾ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਦੋਸਤ, ‘‘ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਲਿਨਿਕ ਨੇੜੇ ਕਫਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ।”
********
ਗ੍ਰਾਹਕ (ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ), ‘‘ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਲੈ ਆ।”
ਚਾਹ ਵਾਲਾ, ‘‘ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿਓ।”
‘‘ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈ ਆ।”
ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਖਾਲੀ ਕੱਪ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਖਾਲੀ ਹੈ।”
ਚਾਹ ਵਾਲਾ, ‘‘ਹਜ਼ੂਰ ਰੋਜ਼ ਭਰਿਆ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੀ ਸਹੀ।”
********
ਮਾਲਕਣ (ਨਵੀਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ), ‘‘ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਗਈ ਨਾ?”
ਨੌਕਰਾਣੀ, ‘‘ਜੀ ਹਾਂ! ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ।”

Have something to say? Post your comment