Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

August 2022
ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ

ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਣਾਓ ਨਰਮ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ

September 01, 2021 03:01 AM

ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਅੱਡੀਆਂ ਦਾ ਫੱਟਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੁਰਾਬਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਕਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਨਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰੋ।
ਨਹੁੰਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਰਗੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੈਡੀਕਿਓਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਫਲੋਈਏਟ ਕਰੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਖਰਾਬ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜੋ ਅਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰੋ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਚਮੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਸ਼ਚੁਰਾਈਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੀਮ ਲਾ ਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਪੈਰ ਨਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

Have something to say? Post your comment